ප්‍රේක්ෂකාගාරේ ඉදන් හිටපු අපේ සංගා හඳුනා ගත්තු ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රතිචාරේ (Video)

අපේ රටෙන් බිහිවූ දක්ෂ ඒ වගේම නිහතමානීකම නිසාම මුළු ලෝකෙම ආදරය කරන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි කුමාර සංගක්කාර කියන්නේ. ඉතින් ඒ ලෝකෙම ආදරය දිනා ගත්ත කෙනෙක් කිව්වා එකට හොදම උදාහරණයක් අන්තර්ජාලේ සැරිසරද්දී අපට හමු වුනා. බලන්නකෝ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර කොහොමද කියලා…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *