ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ලාංකික සැමියා මාරු වෛද්‍ය බිරිඳ හෙලිකල ඇඟේ ලේ නලියන ඒ අමිහිරි රාත්‍රියේ කතාව මෙන්න

විවිධ පුද්ගලයින්ගේ හිත්වල තිබෙන ආශාවල් විවිධාකාරයි. සමහරුන්ගේ ආශාවල් සාමාන්‍ය වුනාට සමහරුන්ගේ ඇතැම් ආශාවන් විකෘති ආශාවන්. අවසානයේ එම විකෘති ආශාවන් නිසා තමන්ගේ මෙන්ම අනුන්ගේ දිවියද අඳුරු වුන අවස්ථා අපි ඕනෑ තරම් අහල දැකලා තියනවා. ඉතින් අද අපි මේ ඔයාලට කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක් ගැනයි.

ඔස්ට්‍රේලියාව පදිංචිව සිටි ලාංකීය අඹු සැමි යුවලක් සැමියාගේ විකෘති ආශාවන් නිසා දෙදෙනාගේම ජිවිත අඳුරු වූ පුවතක් ගැනයි මේ කතාව. සැමියාගේ විකෘති ආශාවන් නිසා දුක් විඳි ඒ අම්හිරි අතීතය ගැන ඇය හෙළිකර සිටියේ මෙලෙසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *