අපට පෙනෙන අසාමාන්‍ය මිනිසුන් කිහිප දෙනෙක්ගේ ජයාරූප 25ක් මෙන්න

සෑම පුද්ගලයෙකු ගැනම අද්විතීය දෙයක් තියෙනවා.නමුත් සමහරුන් දෙස බලන විට ඔවුන් හිතාමතාම මෙසේ කරගත්තද කියා සිතිය හැකියි.නමුත් මිනිසුන් උප්පත්තියෙන් ගෙන එන පෙළක් අංග ඔවුන්ව අනිත් අයගෙන් වෙනක් කර තැබීමට සහ අන් අයට වඩා කැපී පෙනෙන්නටත් සලස්වනවා.ඒ ඔවුන් ගෙන ආ ස්භාවයයි.

මෙම ලිපිය තුලින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ එවැනි අස්වභාවික පිහිටීම් හා අනිත් අයට වඩා වෙනස් අසාමාන්‍ය පුද්ගලයින් පිලිබදවයි.පහත දැක්වෙන්නේ ඊට අදාල ජයාරූප කිහිපයකි.මේ ජයාරූප දැකීමෙන් ඔබ මවිතයට පත් වෙනවා නොඅනුමානයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *