ඔබේ ඇස් මවිත කරන ලෝකයේ ඇති අලංකාරම වතුරමල් 17 මෙන්න

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සිත් ඇදගන්නාසුළු එක් කලාකෘතියක් වන අතර සැබෑ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට පැය ගණනාවක් වැය කර නිර්මාණය කල හැකිය. අසාමාන්‍ය ගොඩනැඟිලි, විශ්මයජනක පාලම් සහ මූර්ති, ඒවා නියෝජනය කරන විලාසයන් සහ ඒවා පැමිණෙන ඓතිහාසික යුගයන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අයත් වෙනවා.

පුදුමයට පත්ව සිටින අනෙකුත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයන් අතරින් අද අපි ඔබට ගෙනාවේ තවත් එක් කලාත්මක නිර්මාණ රැසකි.මේවා ජලයත් සමග ඉතා පුදුමාකර අලංකාරයක නියතු වෙන නිර්මාණයි.නිර්මාණ ශිල්පීන් ලෙස අප විසින් ලොව වටා ඇති ඉතාම ආකර්ෂණීය උල්පත් එකතුවක් ඔබට ගෙන අවා.පහත සදහන් වන්නේ ලෝකයේ අලංකාරම වතුරමල් කිහිපයක්.එම ජායාරූප 17 මෙන්න.

මෙම ලිපියේ පූර්ණ අයිතිය www.lowenapita.com වෙබ් අඩවිය සතුය. කතෘ අවසරයකින් තොරව උපුටා ගනු ලබන්නේ නම් කරුණාකර මූලාශ්‍රය සඳහන් කිරීමට අමතක නොකරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *